Competition overview

06.10.2019

Dear dancers!

Mystifying things are happening here in Estonia.

During the EDSA general meeting on the 1st October 2019 the Dance Club Ritmo was expelled EDSA. The reason for the expulsion was erring against “good practice”.

Dance club Ritmo has been a member of EDSA for 23 years, during its membership actively promoting senior dance as well as organising the “Ritmo Open” dance competition for 22 years.  186 senior dance couples from 16 different countries participated in the last competition in 2018.

I was accused of being too critical for the current board’s policy of senior dance and for expressing my views too emotionally. Prior to the expulsion, I was deprived (at the request of the EDSA’s board) from honorary membership of the Estonian Senior Sports and Sports Veterans Association. After having repeatedly asked for an explanation and expressing my dissatisfaction for not receiving a clear answer, I was advised that this was also due to going against “good practice”.

The motion to expel dance club Ritmo was tabled by DC Laguun (Ivo Kappet) and supported by dance clubs Leevi (Eve End), Emerald (Margit Bahtin), Dance Team Royal (Eve Aunver), Polonez (Ryszard and Maia Sondowicz), Master (Regina Velberg), Impulse Plus (Aleksandr Krasnikov), Twist (Ove and Silvia Purje) and Estonian Dance Academy (Diana Mitt).

Unfortunately the expulsion was a “natural” continuation for previous decisions by the current EDSA’s Board: last year dance club Tango (Veiko Ratas) and dance club Club Esperanza (Svjatoslav Jushkov) were expelled from EDSA, as both dared to express their dissatisfaction with the work of the board. However these clubs have currently been reinstated as members by court order until the court makes a final judgment about the case.

In our last post about “RitmoSeniorOpen”, we expressed hope that while we were unable to organise the competition in 2019, we might still meet in Tallinn in the future. However having been expelled from the EDSA, we will unfortunately never again have the possibility to organise the “RitmoSeniorOpen” for senior dancers competition as part of the WDSF Open. However it is likely that it wouldn’t have been possible anyway, scant comfort as that is. One can only assume that only dance clubs directly associated with members of the EDSA board may organise WDSF competitions going forward, as it is virtually impossible to comply with the strict rules for said competitions laid down by the EDSA Director in 2018. However these rules don’t seem to apply to clubs owned by members of the board…

We would like to sincerely thank all of friendly couples who have participated in previous competitions organised by dance club Ritmo! And also everyone who, while they might not have been able to participate in the competition for whatever reason, hold dance dear in their hearts and find joy in dancing. Thank you!

We wish you all the best in the sport we love, many successes and  hope you have many wonderful experiences!

Naturally  dance club Ritmo  will continue to hold its enjoyable training sessions in the future as well.

Best wishes,

Kulno & Monika

PS: Some facts to clarify the matter for anyone unaware of the situation:

The EDSA did not permit DC Esperanza to hold its traditional WDSF Open competition in September In response to DC Esperanza’s request, the EDSA sport director sent out an email in Autumn 2018, clarifying EDSA board’s requirements for any dance club organising WDSF Open Competitions: at least 24 couples need to participate in every WDSF Open competition. DC Esperanza did not meet this requirement.

The WDSF Open competition organising by DC Ritmo in April 2018 also had less than 24 couples participating in the three different classes of WDSF Open, so the dance club could not qualify to organise WDSF Open competition either.

Curiously however, this strict requirement of the EDSA board did not prevent EDSA board members clubs from organising WDSF open competitions in 2019. At the WDSF Open competition “Tallinn Trophy” organised by DC Laguun in August 2018, none of the WDSF classes met the requirement for 24 couples: Sen 1 ST – 7 couples, Sen 2 ST – 6 couples, Sen 1 LA – 5 couples and Sen 2 LA – 3 dance couples.

The requirement for 24 participating couples was also not met by the WDSF Open competition organised by DC Prestige in May 2018. However both dance clubs were permitted to host WDSF Open competitions against in 2019. Curiously the “Tallinn Trophy” competition organised by DC Laguun in August 2019, is  under investigation by the WDSF for over a month already…

Kallid tantsijad!

Hämmastavad asjad juhtuvad meil Eestis.

01.10.2019 toimunud Eesti Tantsuspordi Liidu (ETSL) üldkoosolekul visati Tantsuklubi Ritmo Eesti Tantsuspordi Liidust välja. Põhjuseks „Hea tava“ vastu eksimine. Ritmo on ETSL-i liige olnud 23 aastat ning kõik need aastad tegelenud aktiivselt just seeniortantsu propageerimisega ja korraldanud 22 aastat tantsuvõistlust “Ritmo Open” , kus näiteks 2018.aastal võistles 186 seeniortantsupaari 16-st erinevast riigist. Mulle pandi süüks, et ma olen olnud liiga kriitiline praeguse juhatuse seeniortantsu poliitika suhtes ning liiga emotsionaalselt ennast väljendanud. Väljaviskamisele eelnes (ETSL-i juhatuse palvel) minult Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu (ESVL) auliikme nimetuse ära võtmine. Ka see oli “Hea tava” vastu eksimine, kui selle kohta korduvalt selgitust palusin ning selge vastuse mittesaamisel rahulolematust väljendasin. Ritmo väljaviskamise algataja oli TK Laguun (Ivo Kappet) ning taotlusega liitusid tantsuklubid Leevi (Eve End), Emerald (Margit Bahtin), Dance Team Royal (Eve Aunver), Polonez (Ryszard ja Maia Sondowicz), Master (Regina Velberg), Impulss Pluss (Aleksandr Krasnikov), Twist (Ove ja Silvia Purje) ning Eesti Tantsuakadeemia (Diana Mitt). Ja kahjuks on Tantsuklubi Ritmo väljaviskamine ETSL´ist  “loomulik” jätk praeguse juhatuse tegevusele: eelmisel aastal visati  ETSL´ist välja Tantsuklubi Tango (Veiko Ratas) ja Tantsuklubi Esperanza (Svjatoslav Jushkov), kes samuti julgesid väljendada oma rahulolematust Liidu juhatuse töö suhtes. Nemad on siiski kohtu otsusega hagi tagamise korras ennistatud kuni lõpliku kohtuotsuseni.

Avaldasime  oma viimases postituses „RitmoSeniorOpen“ võistluste korraldamise osas lootust, et kuigi 2019.a. ei õnnestunud meil võistlust korraldada, siis ehk kohtume Tallinnas mõnel järgmisel korral. Kuid olles väljavisatud ETSL´ist, pole meil kahjuks enam mitte kunagi võimalust kohtuda WDSF Open võistlustel “RitmoSeniorOpen” Tallinnas.  Aga lohutuseks võib öelda, et niikuinii ei oleks see enam võimalik olnud. Võib arvata, et edaspidi saavad WDSF võistlusi korraldada ainult ETSL juhatuse liikmetega otseselt seotud tantsuklubid. ETSL-i spordidirektori poolt 2018.a. kehtestatud rangeid reegleid WDSF Open võistluste korraldamiseks on praktiliselt võimatu täita. Aga loomulikult ei kehti need reeglid juhatuse liikmete klubidele…

Tahame siinkohal veelkord tänada kõiki toredaid ja sõbralikke tantsupaare, kes on osalenud varasematel aastatel aprillikuus Tantsuklubi Ritmo poolt korraldatud võistlustel! Samuti kõiki, kel mingil põhjusel pole õnnestunud osaleda meie võistlustel, kuid kes on oma südames ausa tantsu pooldajad, rõõmsad ja särasilmsed tantsu nautivad inimesed. Aitäh teile!

Soovime teile edu meie poolt armastatud spordialal, palju uusi võite ja tantsuelamusi!

Loomulikult jätkab tantsuklubi Ritmo mõnusate tantsutreeningutega ka edaspidi!

Kulno & Monika

P.S. Siin veel mõned olukorda selgitavad faktid:

ETSL juhatus ei lubanud  TK Esperanzal korraldada traditsioonilist WDSF Open võistlust 2019.a. septembris. Vastuseks Esperanza taotlusele saatis ETSL spordidirektor 2018.a. sügisel e-kirja, milles toodi välja ETSL juhatuse konkreetsed nõuded WDSF võistluste korraldajatele: kõigil WDSF Open võistlustel peab osalema vähemalt 24 tantsupaari (mida Esperanza võistlustel ei olnud).

Ka 21.04.2018 TK Ritmo poolt korraldatud WDSF Open võistlustel osales kolmes WDSF Open klassis vähem kui 24 tantsupaari, mistõttu ka tantsuklubi Ritmo ei saanud kvalifitseeruda WDSF Open võistlusi korraldama.

Kummalisel kombel ei seganud see ETSL juhatuse range nõue aga 2019.aastal WDSF Open võistlusi korraldamast ETSL juhatuse liikmete enda tantsuklubidel.  Tantsuklubi Laguun  korraldatud “Tallinn Trophy” WDSF Open võistlustel 2018.a augustis ei olnud mitte üheski WDSF Open klassis täidetud 24 tantsupaari nõue ( näiteks Sen 1 ST – 7 paari, Sen 2 ST – 6 paari, Sen 1 LA – 5 paari ja Sen 2 LA – 3 tantsupaari). Samuti ei olnud 24 paari nõue täidetud 7-s erinevas WDSF Open klassis ka tantsuklubi Prestige 2018.a. mais Tartus korraldatud võistlustel.  Mõlemale klubile anti luba WDSF Open võistluste korraldamiseks 2019.aastal. Küll aga on 2019.a. augustis toimunud TK Laguuni korraldatud “Tallinn Trophy” millegi pärast juba üle kuu aja Maailma Tantsuföderatsiooni (WDSF) uurimise all…

21.12.2018

Dear Senior dancers from all around the world,

We are very pleased to have made so many friends from so many different countries, with whom we meet in Tallinn every April for the traditional “Ritmo” dance competition. We have truly enjoyed organising the “Ritmo” competitions and will remember each one very fondly. We especially appreciate the enthusiasm and joy with which you, dear dancers, have arrived in Tallinn to participate in the competition.
We have had the pleasure of organising the “Ritmo” dance competition for 22 years, so we sincerely regret having to announce that the competition will not be taking place in 2019. This is due to the complicated current situation in the Estonian Dance Sport Association.
We hope to meet you all at another time!

Kulno & Monika

Kallid Seeniortantsijad!

Meil on väga hea meel, et meil on nii palju tantsijatest sõpru väga paljudest erinevatest riikidest, kellega oleme viimastel aastatel aprillikuus Tallinnas kokku saanud ja pidanud koos maha fantastilise võistluse. Meie võistlused on olnud tõsiselt toredad ja kauaks meeldejäävad tänu Teile, kallid tantsijad, kes Te olete alati tulnud Tallinnasse rõõmsameelselt ja täis entusiasmi. Oleme organiseerinud tantsuvõistlust „Ritmo“ juba 22 aastat, kuid tänu väga keerulisele olukorrale Eesti Tantsuspordi Liidus ei ole meil võimalik 2019. aastal oma traditsioonilist tantsuvõistlust korraldada. Loodame, et kohtume siiski Teiega mõnel järgmisel korral!

Kulno ja Monika